zaprojektowani.com.pl

Zaprojektowani – dom, wnętrze, remont, ogród

budowa
Budownictwo

Klasyfikacja podestów ruchomych

Podesty ruchome to maszyny zaliczane do rodziny sprzętów budowlanych. Większemu gronu osób jednak, są one znane jako kosze, podnośniki czy zwyżki. Służą one, do poruszania się zarówno w pionie jak i poziomie osób, bądź materiałów budowlanych. Tego typu sprzęt, wykorzystywany jest zazwyczaj w pracach budowlanych czy na halach produkcyjnych.

Klasyfikacja podestów ruchomych – ze względu na rodzaj napędu

Są to podesty ręczne, elektryczne, a także hydrauliczne. W zależności od tego jakie dokładnie prace będą wykonywane, powinno się dobrać odpowiedni rodzaj sprzętu.

Klasyfikacja podestów ruchomych – ze względu na rodzaj wysięgnika

Teleskopowe – jak sama nazwa wskazuje, konstrukcja nośna przypomina maszt teleskopowy.

Przegubowe – w tym przypadku, analogicznie do poprzedniego rodzaju, konstrukcja nośna ma charakter łamanego przegubowo masztu.

Przegubowo – teleskopowe – a więc połączenie dwóch wyżej wymienionych podestów ruchomych.

Nożycowe – w tym przypadku konstrukcja nośna złożona jest z dwóch dźwigni dwuramiennych, tak połączonych ze sobą aby była możliwość obrotu dźwigni. Natomiast składanie jak i rozkładanie owego mechanizmu umożliwia ruch platformy w pionie.

Klasyfikacja podestów ruchomych – ze względu na cechy konstrukcyjne

Podesty ruchome przejezdne – tego rodzaju maszyny mogą być zamontowane na podwoziach, umożliwiających im samodzielną jazdę. Wówczas, na rynku dostępne są dwa modele: podesty ruchome z podwoziem kołowym lub gąsienicowym. Co ważne, tego typu pojazdy nie mają zezwolenia na poruszanie się w ruchu drogowym. Sytuacja ta zmienia się, kiedy zamontowane są one na podwoziu samochodowym, wówczas taki sprzęt dopuszczony jest już do udziału w ruchu drogowym.
Bądź podwoziach przystosowanych do holowania. Dzięki temu, sprzęt nie ma możliwości samodzielnego poruszania się, jednak holowanie umożliwia przemieszczanie się maszyny z jednego miejsca na drugie. Co ciekawe, przegląd podestów ruchomych powinien być wykonywany co najmniej raz w roku.

Podesty ruchome masztowe – potocznie nazywane są samowznoszącymi się, podobnie jak typowy maszt. W ich skład wchodzi nie tylko platforma robocza, ale i sam maszt, oraz mechanizm umożliwiający przemieszczanie się owego sprzętu budowlanego. Podwozie tego podestu, wykonane jest w ten sposób, iż dostosowane jest do holowania. Co ciekawe, najczęściej stosowanym podnoszeniem jest dźwig zębatkowy. Przemieszcza on platformę, bezpośrednio wzdłuż masztu.

Podesty ruchome wiszące – w skład ich wyposażenia wchodzi nie tylko platforma robocza czy konstrukcja nośna podestu. Takowy sprzęt wyposażony jest także w liny nośne, liny bezpieczeństwa czy wciągarkę. Wyróżniamy podesty ruchome wiszące, zainstalowane na stałe w danym budynku – służące do wykonywania cyklicznych prac, np. konserwacji danego sprzętu. Jak i również takie, które instalowane są jedynie na określony czas, podczas którego wykonywane są pewne roboty w budynku. Platforma robocza, zaczepiona przy linie nośnej może posiadać jeden, bądź kilka punktów zaczepienie. Więcej znajdziesz na https://www.drial.pl/.