Krakowskie Szkoły Artystyczne prowadzą 7 kierunków o profilach artystycznych w języku polskim i angielskim.
www.ksa.edu.pl