Zajezdnia powstała w 1913 roku wraz z uruchomieniem w Krakowie szerokotorowej linii tramwajowej – był to w tym czasie drugi obiekt tego typu, bowiem tuż obok znajdowała się sześciotorowa hala wybudowana dla potrzeb trakcji wąskotorowej. Wraz z rozbudową sieci tramwajowej w okresie powojennym zdecydowano się na budowę nowej zajezdni zlokalizowanej w Podgórzu. Prace rozpoczęto tuż przed wybuchem wojny i kontynuowano podczas okupacji. Po jej uruchomieniu, stara zajezdnia na Wawrzyńca stopniowo jako niefunkcjonalna traciła na znaczeniu. Na początku lat 60-tych, gdy tramwaje ostatecznie zniknęły z zajezdni i zlikwidowano torowisko, w jej budynkach urządzono warsztaty autobusowe i magazyny. Zajezdnia wówczas całkowicie straciła swoje znaczenie. W 1998 r. na terenie obiektu, w budynku dawnej zajezdni pierwszego wąskotorowego tramwaju elektrycznego, gmina miasta Krakowa założyła Muzeum Inżynierii Miejskiej, gromadzące obiekty ilustrujące rozwój komunikacji miejskiej, elektrowni, gazownictwa, gospodarki komunalnej oraz zabytki z obszaru historii techniki. Przy muzeum postawiono również przystanek tramwajowy, z którego w wakacje korzysta linia turystyczna 0, obsługiwana taborem zabytkowym z tej zajezdni.

Wyremontowany budynek Starej Zajezdni tramwajowej to obiekt wyjątkowy. Hala jest przykładem rzadkiej w Krakowie drewnianej architektury szkieletowej z wypełnieniem ceglanym, zwanej popularnie „mur pruski”. Front hali zdobi malowniczy szczyt z zegarem oprawionym w secesyjne zwieńczenie. Zajezdnia przy ul. Św. Wawrzyńca to również najstarsza zajezdnia komunikacji miejskiej. Hala Główna należy do zespołu architektoniczno-budowlanego, objętego ochroną prawną – wpisanego do rejestru zabytków w 1985 r. oraz na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, który jest uznany za pomnik historii. Zabytkowy obiekt przez wiele lat służył jako gokartowy motodrom, na którym pierwsze kroki stawiał m.in. Robert Kubica. Obiekt został jednak zamknięty w 2007 r., bo groziło mu zawalenie. Jesteśmy przekonani, że nasza nowopowstała restauracja Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva będzie dla wielu osób stałym i niezwykle interesującym przystankiem na kulinarnym szlaku Krakowskiego Kazimierza.